Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na akci Konference Požární bezpečnost staveb 2022 (středa 21. září 2022 / Městská knihovna v Praze, Velký sál Mariánské náměstí 1, Praha 1).

Vložné - zvýhodněná sazba do 30. 6. 2022

800 Kč bez DPH
700 Kč bez DPH členové státní správy, ČKAIT, ČKA

Vložné - od 1. 7. 2022

1200 Kč bez DPH
1100 Kč bez DPH členové státní správy, ČKAIT, ČKA

ZDARMA studenti, příslušníci HZS ČR

Při neúčasti přihlášeného konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Cena konference je stanovena dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference.

Součástí poplatku jsou náklady na organizaci konference, materiály ke konferenci, občerstvení.

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail se zálohovou fakturou.

required
required
required
required

required
required
required
Další osoby ze stejné firmy/organizace (pro všechny osoby bude vystavena společná faktura)
required