Přihlášení na konferenci

Závazná přihláška na akci Konference Požární bezpečnost staveb 2020 (středa 23. září 2020 / Veletrh FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA – Letňany, Kongresový sál, Vstupní hala II).

Vložné

800 Kč bez DPH
500 Kč bez DPH členové státní správy, ČKAIT, ČKA
ZDARMA studenti, příslušníci HZS ČR

Při neúčasti přihlášeného konferenční poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

Po vyplnění a odeslání údajů se zobrazí potvrzení. Zároveň obdržíte potvrzovací e-mail.

required
required
required
required

required
required
required
Další osoby ze stejné firmy/organizace (pro všechny osoby bude vystavena společná faktura)
required